Hvad?

Pallesen Intervention hjælper transport og logistikindustrien med at realisere målsætningerne og forbedre bundlinien.

Ved at fokusere på optimering af de operationelle processer og metoder til sikring af langvarige kundeforhold opnås både forbedret indtjening og trofaste kunder – en ideel situation som faktisk kan skabes med relativt enkle midler. Men de interne resurser er som regel begrænsede og allerede hårdt spændt for. Det er her vi kan hjælpe. 

Fokus er målrettet på at hjælpe transport og logistikindustrien, med kontinuerlig udvikling baseret på erfaringer og viden. Tilgangen til opgaverne er præget af mange års erfaring fra industrien, med detaljeret indsigt i industriens processer og forhold. Metoderne praktiseres hands-on med personligt ansvar for opgavens løsning.

Agent i Danmark, Sverige og Norge for AAE og VTG - www.vtg.com

Hvem?

Pallesen Intervention er dannet på grundlag af min omfattende erfaring fra transport og logistikindustrien, opnået gennem en række ledende stillinger i førende danske og internationale virksomheder. Erfaringsbasen er opnået gennem mange års arbejde med lokale, internationale og globale forhold i industrien. Se mere her.

Pallesen Intervention drives med udgangspunkt i værdier som integritet, personligt ansvar, fælles succeskriterier, innovation og professionalisme.

Koncepterne er udviklede omkring udvalgte nøgleprocesser i transport og logistikindustrien, primært hos udbyderne. Fokus er på krydsfeltet mellem logistikudbyder og –køber, hvor der erfaringsmæssigt er væsentligt økonomisk potentiale i procesoptimering og forbedring af kundens totaloplevelse, med forbedret effektivitet og øget kundeloyalitet til følge.                                

Hvordan?

Integreret samarbejde med dine egne teams

Resultaterne leveres gennem tæt samarbejde med dine egne medarbejdere, hvad enten opgaven handler om at lede et program eller projekt, eller at indgå som en vidensresurse i et projektteam.

Ved at indgå i et tæt samarbejde med nøglepersonerne i den aktuelle opgave undgås det, at der skabes utryghed blandt dine medarbejdere på grund af "eksterne konsulenter".

Det er oftest dine egne medarbejdere der sidder med alle relevante informationer og den nødvendige viden, så det er min opgave at indsamle, koordinere, strukturere og levere jeres egen viden i form af en løsning - med mit bidrag tilføjet naturligvis.

Pallesen Intervention | CVR: 30447085 | Fredericiagade 18B, 9000 Aalborg  | Tlf.: +45 6021 8009