Vil du vide mere? / Mediation

Mediation

Konfliktløsning ved kommercielle tvister

Hånden på hjertet - var både du og kunden tilfreds med håndteringen af jeres sidste reklamationssag?

Konflikter mellem udbydere og købere af transport og logistik er ofte et resultat af kundens (dårlige) oplevelse af, hvordan et opstået problem er blevet håndteret af udbyderen.

Har du også prøvet at miste en kunde pga. en reklamation eller en tvist? Så ved du, hvor svært det er at løse den slags konflikter med et positivt resultat, når man per definition selv er en del af problemet, og er en involveret part i sagen.

Derfor kan en uvildig tredjepart (en mediator) være katalysatoren, der kan løse konflikten til gavn for begge parter. Mediation sparer både dig og din kunde tid og penge, og alternativet for køber er oftest at skifte leverandør, når en sag er gået i hårdknude.

Jeg går til opgaven med henblik på at redde kundeforholdet, hvis det overhovedet er muligt. Ved en uafhængig vurdering af den opståede konflikt analyserer jeg situationen grundigt, og lytter omhyggeligt til begge parters udlægning af konflikten. Derefter sammenholder vi i fællesskab oplysningerne med det kontraktmæssige aftalegrundlag, og alle øvrige relevante forhold (fakta såvel som forventninger), og forsøger at skabe grundlag for et forlig til gavn for begge parter.  

Brugen af mediation er generelt i støt stigning i erhvervslivet, men er oftest praktiseret af advokater. Der kan være klare fordele ved at holde konfliktløsningen på det operationelle niveau ved hjælp af en fagkyndig mediator med indsigt i transportjura. 

 
Container yard
Pallesen Intervention | CVR: 30447085 | Fredericiagade 18B, 9000 Aalborg  | Tlf.: +45 6021 8009